||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศกรอบการเผยแพร่ข้อมูล 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ITA
ประกาศเจตนารมย์
ประกาศ สสจ.ยโสธร รับสมัครสรรหาฯ พกส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอเชิญ จนท. ทุกท่าน ร่วมพิธีฯ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง

อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้ง ๓ อ.
ผู้แจ้งข่าว: ทีมพัฒนา "พิราบขาว" เมื่อวันที่: 10 ต.ค. 2562 22:19:26

อาหาร

Interactive Infographic

Application
 • แชะก่อนหม่ำ

  แอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณดูแล
  เรื่องการกินของตนเอง

ออกกำลังกาย

Interactive Infographic
 • ออกกำลังกาย

  ออกกำลังกายให้สัมพันธ์กับช่วงอายุ และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย


Application
 • วัดกำลัง

  แอปพลิเคชันที่ช่วยวัด
  ความสามารถในการออกกำลังกาย

อารมณ์

Interactive Infographic
 • จับอารมณ์เครียด

  คุณอาจคิดว่าคุณมีสุขภาพจิตดี แต่ความเครียดแฝงอาจอยู่กับคุณตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัว มาลองสแกนความเครียดกัน


Application
 • เครียดอยู่ได้

  แอปพลิเคชันช่วยลดอารมณ์เครียด
  ด้วยวิธีการที่สามารถลองปฏิบัติได้
   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.