||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารประกอบ ITA EB1-2
เอกสารประกอบ ITA EB1-1
เอกสารประกอบ ITA EB1-3
เอกสารประกอบ ITA EB1-4
เอกสารประกอบ ITA EB1-3
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง

อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง>> ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ผู้แจ้งข่าว: สมชาติ ยอดดี เมื่อวันที่: 16 ธ.ค. 2562 12:17:12

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   และผู้รายงานตัวขอให้เตรียมหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ( สำเนา - บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ปริญญาบัตร เอกสารเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ จำนวน  3  ชุด)  โดยรายตัวภายในวันที่ 18 ธันวาคม  2562   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สสอ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.