||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารประกอบ ITA EB17 เพิ่มเติมแผนป้องกัน/จริยธรรม ไตรมาส 4
เอกสารประกอบ ITA EB18 แก้ไขการเผยแพร่ ไตรมาส 4
ITA 3 EB1-3
เอกสารประกอบ ITA EB4 ไตรมาส 4 เพิ่มเติมคำสั่งปิด ปลดประกาศจัดซื้อจ้าง
เอกสารประกอบ ITA EB9 เพิ่มเติม บันทึกรายงานผู้บริหารเสริมสร้างจริยธรรม ไตรมาส 4
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
more...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> เอกสารประกอบ ITA EB13 แก้ไข เผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 4
ผู้แจ้งข่าว: สมชาติ ยอดดี เมื่อวันที่: 02 ก.ย. 2564 16:56:14

เอกสารประกอบ ITA  EB13 แก้ไข ไตรมาส 4

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.