||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ITA 3 EB10-1/2 เผยแพร่
ITA 3 EB17-1/1
ITA 3 EB18-1.2.2
ITA 3 EB19-4.1 เผยแพร่
ITA 3 EB20-1.1 เผยแพร่
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
more...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> EB02.05ใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มหาชนะชัย
ผู้แจ้งข่าว: สมชาติ ยอดดี เมื่อวันที่: 25 พ.ค. 2564 14:10:45

พิมพ์รายละเอียดที่นี่

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.