กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า... นางกฤติยาภรณ์ ยุทธรรม 19/01/2564 เวลา: 09:34:27 0
ส่งรายงานสำรวจครุภัณฑ์ปี 2563 ... Jariyawadee luangkae 4/11/2563 เวลา: 14:40:45 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่ง... สมัย ชาเมืองกุล 17/03/2563 เวลา: 12:42:08 0
ประชาสัมพันธ์ รพ.สต.โพธิ์ศรี... ณัฐพล 2/03/2563 เวลา: 08:41:31 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านหั... นายพิชิตชัย สัจธรรม 14/12/2562 เวลา: 15:03:05 0
ส่งรายงานสำรวจครุภัณฑ์ปี 2562 ... Jariyawadee luangkae 9/12/2562 เวลา: 10:37:14 0
บันทึกข้อความ สอบสวนเบื้องต้น ... อิศราภรณ์ มณีใส 9/12/2562 เวลา: 10:26:50 0
รายงานสอบสวนเบื้องต้น DF ม.1 ส... อิศราภรณ์ มณีใส 9/12/2562 เวลา: 10:25:36 0
เอกสารรายงานพัสดุ ปี 2562... สมชาติ ยอดดี 3/12/2562 เวลา: 15:55:12 0
เอกสารการจ้าง พกส.นวก.สธ. (กรณ... สมชาติ ยอดดี 3/12/2562 เวลา: 12:45:13 0

อ่านทั้งหมด....>>
ผู้บริหาร

 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
#เครื่องมือช่วยเพิ่มรหัสวัคซีน... patipol anthan 21/02/2563 เวลา: 14:57:54 0
เพิ่มกระดานข่าว กลุ่มงานวิชากา... ทีมพัฒนา "พิราบขาว" 14/12/2562 เวลา: 22:06:48 1

อ่านทั้งหมด....>>
 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบสวนโรค covid-19... อัญมณฑน์ สมเขียน 4/01/2564 เวลา: 21:15:56 0
รรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น โรคม... เพ็ญประภา ประทุมชาติ 15/12/2563 เวลา: 15:35:50 0
รายงานสอบสวนโรค มือ เท้า ปาก ศ... วีระสิทธิ์ อุราเลิศ 15/12/2563 เวลา: 13:23:42 0
รายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส... แววดาว ห้องแซง 1/12/2563 เวลา: 13:49:19 0
รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเ... แววดาว ห้องแซง 28/10/2563 เวลา: 13:59:11 0
รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเ... แววดาว ห้องแซง 28/10/2563 เวลา: 13:58:45 0
รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเ... แววดาว ห้องแซง 28/10/2563 เวลา: 13:58:03 0
รายงานสอบสวนโรค โพธิ์ศรี... ณัฐพล 2/10/2563 เวลา: 16:22:07 0
รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น DF เห... นาย สุริยันต์ ปกป้อง 8/09/2563 เวลา: 14:33:11 0
รายงานสอบสวนโรค DF โพธิ์ศรี... ณัฐพล 27/08/2563 เวลา: 13:42:10 0

อ่านทั้งหมด....>>
 

ภาพกิจกรรม (GALLERY).... Updated ! ๑๐ กิจกรรมล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธค. 63 รพ.สต.บ้านชัยชนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฏาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2563 เหล่าใหญ่

อสม. รพ.สต.บเานกุดพันเขียว Grab Drug deliverry

อสม.รพ.สต.บ้านกุดพันเขียวส่งมอบยา ช่วงโควิด19Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร: 0 4579 9115
All Right Reserved.