กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า... นางกฤติยาภรณ์ ยุทธรรม 8/04/2564 เวลา: 17:11:43 0
เอกสารประกอบ ITA EB410... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:42:31 0
เอกสารประกอบ ITA EB10... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:42:14 0
ประกาศฯ ดีมาก ดีเด่น 2/2563... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:37:34 0
แจ้งเวียนประกาศ 64... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:30:51 0
ประกาศหลักเกณฑ์ 2564... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:26:03 0
เอกสารประกอบ ITA EB6... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:21:26 0
เอกสารประกอบ ITA EB6... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:20:49 0
เอกสารประกอบ ITA EB5... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:14:12 0
เอกสารประกอบ ITA EB5... สมชาติ ยอดดี 15/03/2564 เวลา: 22:13:45 0

อ่านทั้งหมด....>>
ผู้บริหาร

 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
#เครื่องมือช่วยเพิ่มรหัสวัคซีน... patipol anthan 21/02/2563 เวลา: 14:57:54 0
เพิ่มกระดานข่าว กลุ่มงานวิชากา... ทีมพัฒนา "พิราบขาว" 14/12/2562 เวลา: 22:06:48 1

อ่านทั้งหมด....>>
 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นโรค... สุจิตตรา ศิลาชัย 5/03/2564 เวลา: 17:11:57 0
สอบสวนโรคเบื้องต้นโรคไข้เลือดอ... เพ็ญประภา ประทุมชาติ 24/02/2564 เวลา: 09:48:02 0
ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัว... เพ็ญประภา ประทุมชาติ 31/01/2564 เวลา: 17:14:42 0
ข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สต.บ้านหัว... เพ็ญประภา ประทุมชาติ 31/01/2564 เวลา: 17:14:02 0
แบบสอบสวนโรค covid-19... อัญมณฑน์ สมเขียน 4/01/2564 เวลา: 21:15:56 0
รรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น โรคม... เพ็ญประภา ประทุมชาติ 15/12/2563 เวลา: 15:35:50 0
รายงานสอบสวนโรค มือ เท้า ปาก ศ... วีระสิทธิ์ อุราเลิศ 15/12/2563 เวลา: 13:23:42 0
รายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส... แววดาว ห้องแซง 1/12/2563 เวลา: 13:49:19 0
รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเ... แววดาว ห้องแซง 28/10/2563 เวลา: 13:59:11 0
รายงานสอบสวนโรคเห็ดพิษ กุดพันเ... แววดาว ห้องแซง 28/10/2563 เวลา: 13:58:45 0

อ่านทั้งหมด....>>
 

ภาพกิจกรรม (GALLERY).... Updated ! ๑๐ กิจกรรมล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.สงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธค. 63 รพ.สต.บ้านชัยชนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฏาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2563 เหล่าใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2563 เหล่าใหญ่

อสม. รพ.สต.บเานกุดพันเขียว Grab Drug deliverryCopyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร: 0 4579 9115
All Right Reserved.